גליון מס. 7

עיונים בספרות ילדים – גליון מס. 7- תשנ"ה

שירי ערש

תוכן עניינים

כריכה, תוכן עניינים ומבוא למאמר

שירי הערש כז'אנר ספרותי  | בן-עמי פיינגולד

למאמר
שיר הערש העברי – דילמות סגנוניות | עודד אסף למאמר
שיר הערש כאספקלריה לבעיות בהורות המוקדמת | רמי בר-גיורא למאמר

שירת הערש של השואה כמסר חינוכי | יעל נוב

למאמר
רשימה ביבליוגרפית | הרצליה רז ויעל נוב למאמר

ראו – רשימת גליונות "עיונים בספרות ילדים" תשמ"ו – תשע"ד